Maillerinizi hotmail ve live destekli olarak kullanabilmek için, yapılması gereken mx ayarlamalarının görsel anlatımı…